Předání spojení

Předání spojení (anglicky handover, v USA handoff) je automatické předání spojení mezi buňkami v buňkových nebo satelitních mobilních systémech bez přerušení probíhající komunikace. Předání spojení je nutné, pokud se účastník během komunikace pohybuje tak, že opustí dosavadní buňku a přechází do vysílací oblasti jiné buňky. Pro rozhodnutí, kdy je převedení spojení nutné, se měří přenosová kvalita spojení a změna buňky se provede tehdy, když změna buňky zaručí zlepšení přenosové kvality a když intenzita rádiového signálu mezi mobilní a základnovou stanicí poklesne pod stanovenou minimální úroveň. Změnu buňky může zajistit buď mobilní stanice sama nebo základnová stanice.

Typy předání spojení

Předání spojení lze klasifikovat podle několika hledisek:

 • Co nebo kdo řídí předání spojení
  • Předání řízené sítí
  • Předání asistované mobilním zařízením
  • Předání řízené mobilním zařízením
  • V historických sítích se používalo předání řízené uživatelem, které mělo spíše charakter přihlášení do sítě
 • Jaká část infrastruktury mobilní sítě se mění při předání spojení
  • Předání v rámci buňky oproti předání do jiné buňky
  • Předání v rámci řadiče základnové stanice oproti předání se změnou řadiče
  • Předání v rámci obslužného uzlu (MSC, SGSN) oproti předání se změnou obslužného uzlu
  • Předání v rámci jedné technologie oproti předání z jedné technologie do jiné (např. z GSM do UMTS)
  • Předání v rámci sítě jednoho operátora oproti předání do sítě jiného operátora (roaming)
 • Ve kterém okamžiku se uvolní původní komunikační kanály
  • Tvrdé předání spojení
  • Měkké předání spojení

Tvrdé předání spojení

K tvrdému předání dochází, když je rádiový kanál zdrojové buňky uvolněn před vytvořením kanálu v cílové buňce.[1] Spojení se zdrojovou buňkou je tedy přerušeno před navázáním spojení s cílovou buňkou (nebo současně s ním). Tato metoda se nazývá anglicky break-before-make („přerušit před navázáním“). V tomto případě je důležité minimalizovat dobu přerušení komunikace. Tento typ předávání se používá v mobilních sítích GSM a v sítích 4G LTE,[2] s časem přerušení několika desítek milisekund.

Měkké předání spojení

K měkkému předání dochází, když je spojení s cílovou buňkou navázáno před přerušením spojení se zdrojovou buňkou. V tomto případě tedy existuje krátký interval, kdy má mobilní zařízení otevřen komunikační kanál s oběma buňkami. Tato metoda se nazývá anglicky make-before-break („navázat před přerušením“). Tento typ předávání se používá v 3G sítích UMTS díky použití kódového multiplexu W-CDMA, který mobilnímu zařízení umožňuje komunikovat současně s několika rádiovými buňkami.

Odkazy

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Handover na anglické Wikipedii, Handover na francouzské Wikipedii a Handover na španělské Wikipedii.

 1. UMTS Handover [online]. Umtsworld.com, prosinec 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Why no Soft Handover in LTE [online]. 3glteinfo.com, 2014-05-23. Dostupné online. (anglicky) 
Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.